Til hovedinnhold

Forskrift om restriksjonssone for ILA i Karlsøy kommune, Troms og Finnmark, oppheves 1. mars 2024

Publisert

Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Karlsøy kommune, Troms og Finnmark, ble fastsatt 12. juli 2018, etter utbrudd av ILA på lokalitetene 36797 Korsnes og 36757 Lubben i Karlsøy i kommune.

Vernesonen rundt lokalitetene Korsnes og Lubben ble opphevet 1. mars 2022.

I samsvar med forskriftens § 18 oppheves forskriften automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskrift som opphever vernesonen. Forskriften oppheves derfor 1. mars 2024.

Kontaktinformasjon

Fagrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75

Rådgiver Lina Eide Hustvedt, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 49