Til hovedinnhold

Forskrift om kontrollområde for ILA i Tysnes, Kvinnherad, Stord, Fitjar, Sveio og Vindafjord kommuner, Vestland oppheves 1. mars 2024

Publisert

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Tysnes, Kvinnherad, Stord, Fitjar, Sveio og Vindafjord kommuner, Vestland ble fastsatt 15. juni 2021, etter utbrudd av ILA på lokalitet 25895 Flornes i Tysnes kommune.

Bekjempelsessonen rundt lokalitet Flornes ble opphevet 1. mars 2022.

I samsvar med forskriftens § 18 oppheves forskriften automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskrift som opphever bekjempelsessonen. Forskriften oppheves derfor 1. mars 2024.

Kontaktinformasjon

Fagrådgiver Cecilie Ihle, Mattilsynet region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet, tlf.: 22 77 80 44

Rådgiver Solveig Strand Johnsen, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 84 36