Krav om blodprøve ved flytting av kjæledyr fra Russland og Belarus til Norge fra høsten

Publisert

For å flytte hunder, katter eller ildere som holdes som kjæledyr fra Russland og Belarus til EØS-området, vil det fra høsten av være krav om en blodprøve som viser at dyret er vaksinert og har oppnådd tilstrekkelig beskyttelse mot rabies. Blodprøven må være tatt minst tre måneder før dyret kommer til EØS-stater.

De nye EU-kravene for flytting av kjæledyr fra Russland og Belarus til EU trer i kraft fra og med 16. september 2024. Kravet vil også gjennomføres i Norge i høst.

Endringen innebærer at dyrene i tillegg til annen dokumentasjon som er påkrevd ved import av hund, katt og ilder fra tredjeland og områder utenfor EU/EØS, må ha et blodprøve-resultat (titertest) som viser godkjente nivåer av antistoffer mot rabies. Blodprøven kan tas tidligst 30 dager etter rabiesvaksinering. Deretter må det gå ytterligere tre måneder før dyret kan flyttes til EU/EØS-området. 

Norge er fritt for rabies og slik vil vi ha det

Bakgrunnen for innstramningen er gjentatte mangler i rabiesbeskyttelse hos kjæledyr som er flyttet fra Russland og Belarus til EU.

– Rabies er en dødelig virussykdom som rammer både mennesker og dyr. Prøver tatt i flere EU-land, blant annet Sverige, har gjentatte ganger vist at det importeres dyr fra disse landene som helt eller delvis mangler rabiesbeskyttelse, til tross for at de ifølge medfølgende dokumentasjon er vaksinert. Kjæledyr som flyttes uten tilstrekkelig rabiesbeskyttelse utgjør en alvorlig smitterisiko. Derfor er de strengere EU-kravene svært viktige for å sikre at vi ikke får rabies til Norge, sier Julie Enebo Grimstad, fungerende seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet. 

Dyret må være minst sju måneder gammelt ved import

For at en hund, katt eller ilder skal kunne få rabiesvaksine, må den være minst 12 uker gammel. I tillegg kommer ventetiden på 30 dager for å gjennomføre titertesten, etterfulgt av kravet om at det må gå tre måneder før kjæledyret kan flyttes til EU. Det betyr i praksis at det ikke vil være mulig å flytte kjæledyr fra Russland og Belarus til EU som er yngre enn sju måneder.

Krev blodprøve allerede nå

Dersom du skal hente hund, katt eller ilder fra Russland eller Belarus anbefaler Mattilsynet at du allerede nå sørger for at det tas en blodprøve av dyret å få dyret for å sjekke at det er tilstrekkelig beskyttet mot rabies.

– Som ny eier av et kjæledyr bør du forsikre deg om at dyret du skal ha med deg hjem er rabiesvaksinert i henhold til gjeldende lovgivning slik at det ikke utgjør en smitterisiko for andre dyr og mennesker. Hvis dyret ditt ankommer Norge og mangler tilstrekkelig beskyttelse, kommer ikke dyret inn i Norge. I ytterste konsekvens kan det bli nødvendig å avlive dyret, sier Julie Enebo Grimstad i Mattilsynet. 

Regler som gjelder ved forflytning av kjæledyr til Norge