Til hovedinnhold
Tilsynsrapport

Årsrapport dyrevelferd 2021

Publisert

Rapporten viser hva våre inspektører over hele landet fant på tilsyn med landdyr i 2021, og hvilke virkemidler vi har brukt for å bedre velferden og unngå mer lidelse for dyrene i de tilfellene vi har funnet brudd på regelverket for dyrevelferd.

I 2021 var Mattilsynet på tilsyn i 3128 dyrehold. Hos nesten 80 prosent ble det ført tilsyn med dyrevelferden.

Mattilsynet avdekket brudd på regelverket ved 45 prosent av tilsynene, som er en økning på seks prosentpoeng fra året før.

Mattilsynets tall viser at det er få alvorlige brudd på dyrevelferden, sammenlignet med det totale antallet tilsyn. I 2021 registrerte vi alvorlig vanskjøtsel i 29 dyrehold, mot 23 året før. Nær halvparten av disse var saker med kjæledyr.

Fil
Årsrapport dyrevelferd 2021 (PDF)