Til hovedinnhold
Tilsynsrapport

Årsrapport dyrevelferd 2018

Publisert

Årsrapporten viser hva våre inspektører over hele landet fant på tilsyn i 2018, og hvilke virkemidler vi har brukt for å bedre velferden og unngå mer lidelse for dyrene i de tilfellene vi har funnet brudd på regelverket.

Inspektørene oppdaget alvorlig vanskjøtsel av dyr i 63 dyrehold. Dette er 0,7 prosent av det totale antallet dyrehold vi har ført tilsyn i.

Vi fant brudd på regelverket i 39 % av de 7857 dyreholdene der dyrevelferden ble kontrollert.

Fil
Årsrapport dyrevelferd 2018 (PDF)