Til hovedinnhold
Tilsynsrapport

Årsrapport dyrevelferd 2016

Publisert

Årsrapporten viser hva våre inspektører over hele landet fant på tilsyn i 2016, og hvilke virkemidler vi har brukt for å bedre velferden og unngå mer lidelse for dyrene i de tilfellene vi har funnet brudd på regelverket.

Inspektørene oppdaget alvorlig vanskjøtsel av dyr i 42 dyrehold (0,44 %) av de 9439 dyreholdene hvor det ble gjennomført tilsyn med dyrevelferden i 2016.

Vi fant brudd på regelverket i 35 % av de 9439 dyreholdene som ble kontrollert.

Fil
Årsrapport dyrevelferd 2016 (PDF)