Til hovedinnhold

Velferd for dyr i konkurransar

Du som trenar dyr og bruker dei i konkurransar, skal behandle dyra godt og verne dei mot unødvendige belastingar i samband med aktiviteten. 

Publisert

Ansvaret kviler først og fremst på deg som trenar dyra og deltear med dyra i konkurransar. Men arrangørar og behandlarar skal også bidra til dyrevelferda. Det gjeld mellom anna reglar om at dyra

 • er i stand til å gjennomføre aktiviteten utan å bli utmatta eller skadd
 • ikkje blir dopa
 • ikkje blir påført frykt, skade eller unødvendige belastingar
 • ikkje blir trena til eller blir brukt i kampar mot andre dyr eller mot menneske

Dyrevelferdskontrollør og stemneveterinær

Arrangørane skal utnemne dyrevelferdskontrollørar og stemneveterinærar til å føre kontroll med dyrevelferda i konkurransar for hest og hund.

Les meir om stemneveterinærar

Kravet om stemneveterinær gjeld berre i såkalla høgintensive konkurransar. Kva konkurransar det er, står i forskrift om velferd for hest og hund i konkurransar § 3, sjå under "Regelverk".

Regelverk

Dyrevelferdsloven

§ 26. Trening, fremvisning, underholdning og konkurranser

Den som trener dyr og den som bruker dyr til fremvisning, underholdning og konkurranser samt arrangør for slike aktiviteter, skal påse at dyr:
 1. a.
  er i stand til å gjennomføre aktiviteten uten å bli utmattet eller skadet,
 2. b.
  ikke utsettes for eller er påvirket av midler eller behandling som kan gjøre aktiviteten dyrevelferdsmessig uforsvarlig,
 3. c.
  ikke med hensikt påføres frykt, skade eller unødige påkjenninger og belastninger, og
 4. d.
  ikke trenes til eller brukes i kamper mot andre dyr eller mot mennesker.
Kongen kan gi nærmere forskrifter om trening, fremvisning og konkurranser mv., herunder stille krav om særskilt tillatelse eller forby ulike former for slik aktivitet, forby bruk av visse dyrearter og forby visse former for midler og behandling.
Kongen kan gjøre unntak fra første ledd.
Se heile lova

Kilde: Lovdata.no

Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser

§ 3. Definisjoner

I forskriften gjelder de følgende definisjonene:
 1. a.
  konkurranse: løp, prøver og andre aktiviteter som arrangeres for å få vurdert, rangert eller kvalifisert deltakerne etter prestasjoner eller egenskaper. Oppvarming og andre aktiviteter med dyrene i konkurranseområdet rett før og etter selve konkurransen regnes som en del av konkurransen
 2. b.
  trening til konkurranse: aktiviteter som utføres for å forbedre, utvikle eller teste dyrenes prestasjonsevner, ferdigheter eller egenskaper med tanke på at dyrene skal brukes i konkurranser. Nødvendig fysisk aktivitet for å rehabilitere dyret under og etter behandling regnes uansett ikke som trening til konkurranse
 3. c.
  arrangør: fysisk eller juridisk person som har ansvaret for å organisere og gjennomføre konkurranser
 4. d.
  arrangørorganisasjon: organisasjon som organiserer eller legger til rette for arrangører av konkurranser
 5. e.
  behandling: all bruk av legemidler og bruk av inngrep, substanser eller metoder som kan påvirke dyrs prestasjonsevne eller egenskaper. Bruk av mekaniske hjelpemidler skal regnes som behandling dersom hensikten bare er å endre virkningene av sjukdom eller skade
 6. f.
  konkurranseområde: geografisk område som omfatter bane, løype eller annet sted der konkurransen gjennomføres, og steder der dyrene oppstalles i regi av arrangøren i forbindelse med konkurransen
 7. g.
  stevne: et tidsavgrenset arrangement som omfatter én eller flere konkurranser under samme arrangør
 8. h.
  høyintensive konkurranser for hester: trav- og galoppløp, distanseritt lengre enn 40 km, terrengprøven i feltritt, maratonprøven i kjøring, og internasjonale konkurranser og norgesmesterskap i dressurridning og sprangridning
 9. i.
  høyintensive konkurranser for hunder: hundeløp som er lengre enn 320 km eller der det er flere enn 6 hunder i spannet og flere enn 20 spann som konkurrerer.
Se heile forskrifta

Kilde: Lovdata.no