Til hovedinnhold
Tilsynsrapport

Årsrapport dyrevelferd 2015

Publisert

Rapporten viser hva våre inspektører over hele landet fant på tilsyn med landdyr i 2015, og hvilke virkemidler vi har brukt for å bedre velferden og unngå mer lidelse for dyrene i de tilfellene vi har funnet brudd på regelverket for dyrevelferd.

I 2015 var vi på tilsyn i 9898 dyrehold totalt. Vi gjennomførte tilsyn med dyrevelferden i 9317 av dem. Det var 3233 saker med brudd på dyrevelferdsregelverket.

Rapporten omtaler også velferden hos oppdrettsfisk i 2015.

Fil
Årsrapport dyrevelferd 2015 (PDF)