Til hovedinnhold
Rapport

Overvåkingsprogram 2021 – Revens dvergbendelorm

Mattilsynet har siden 2002 gjennomført et overvåkingsprogram/nasjonalt kartleggingsprogram for revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) hos rødrev, ulv og mårhund. Hensikten med denne overvåkingen er å dokumentere fravær av denne parasitten. I overvåkingsprogrammet for 2021 ble det ikke påvist revens dvergbendelorm i noen av prøvene som ble undersøkt.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Det ble tatt avføringsprøver av rødrev og ulv som er skutt i forbindelse med jakt eller eventuelt døde av andre årsaker (påkjørsler med mer).

Tidsrom
Hele året.
Hva lette vi etter?

Revens dvergbendelorm, en parasitt som kan forårsake alvorlig sykdom hos mennesker.

Hva fant vi?

I programmet for 2021 ble avføring fra 511 rødrev og 20 ulv undersøkt for revens dvergbendelorm. Parasitten ble ikke påvist i noen av disse prøvene.

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærinstituttet.

Fil
Overvåkingsprogram 2021 – Revens dvergbendelorm (PDF)