Parvovirus-infeksjon (hundepest)

Hundepest er en sykdom som rammer hunder. Hvis du har påvist sykdommen, skal du melde fra til Mattilsynet.

Status parvovirus-infeksjon (hundepest)

Sykdommen påvises sjeldent hos hunder i Norge, og da først og fremst hos uvaksinerte dyr.

Mattilsynet anbefaler at hunder vaksineres mot sykdommen. Ta kontakt med veterinæren din for vaksineanbefalinger.

Parvovirus-infeksjon (hundepest)

Parvovirus-infeksjon hos hund er en svært smittsom sykdom. Sykdommen kalles også hundepest. 

Hvis hunden din blir syk med symptomer som kan tyde på parvovirus-infeksjon, bør du kontakte veterinær. 

Parvovirus-infeksjon hos hund er en sykdom på nasjonal liste 3, og veterinærer som påviser denne sykdommen, skal melde fra til Mattilsynet. Dette kan du gjøre i Mattilsynets skjematjenester.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?