Rapport

Overvåkingsprogram 2020 – MRSA hos svin

Mattilsynet har siden 2014 gjennomført overvåkingsprogram for MRSA hos svin. I overvåkingsprogrammet for 2020 er det ikke funnet noen positive besetninger.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Målet med programmet er å hindre at MRSA etablerer seg i svinebesetninger. Mattilsynet har fulgt opp positive funn med sanering når det er funnet MRSA hos svin. Det er tatt prøver i besetninger med purker og avlsbesetninger.

Tidsrom
Hele året
Hva lette vi etter?

Det ble undersøkt for følgende smittestoffer og bakterier: Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) (antibiotika resistent)

Hva fant vi?

I programmet for 2020 ble det ikke funnet noen positive besetninger. Det ble tatt færre prøver enn planlagt

Fil
2021_26_The surveillance programme MRSA in pigs in Norway 2020 (PDF)