MRSA

Se status for forekomsten av MRSA og les hva Mattilsynet gjør for å bekjempe sykdommen hos norske husdyr.

Status

Det finnes lite LA-MRSA i Norge. LA-MRSA hos norske husdyr ble påvist for første gang i 2011, på et slakteri. Første gang det ble påvist i en norsk svinebesetning var i 2013.

Mattilsynet har som mål å holde denne bakterien borte fra norske svinebesetninger. I samarbeid med Veterinærinstituttet har Mattilsynet årlige kartleggingsprogram som undersøker forekomsten av denne bakterien.

MRSA

MRSA står for meticillin-resistente Staphylococcus aureus. Det er varianter av "gule stafylokokker", som har utviklet motstand mot flere viktige antibiotika som brukes for å behandle infeksjoner hos mennesker og dyr.

Det finnes flere ulike varianter av MRSA. Den varianten som etablerer seg lett hos dyr, kalles for LA-MRSA (livestock-associated MRSA), eller dyreassosiert MRSA. I Norge har vi påvist LA-MRSA hos griser.

LA-MRSA hos storfe, småfe og svin er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du mistenker eller påviser MRSA på disse artene, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart: Melde fra om resistente bakterier

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Mer informasjon

Skjema og maler

Informasjonsmateriell

Regelverk

Rapporter

Lenker til andre