Til hovedinnhold

MRSA

Se status for forekomsten av MRSA og les hva Mattilsynet gjør for å bekjempe sykdommen hos norske husdyr.

Status

Det finnes lite LA-MRSA i Norge. LA-MRSA hos norske husdyr ble påvist for første gang i 2011, på et slakteri. Første gang det ble påvist i en norsk svinebesetning var i 2013.

Mattilsynet har som mål å holde denne bakterien borte fra norske svinebesetninger. I samarbeid med Veterinærinstituttet har Mattilsynet årlige kartleggingsprogram som undersøker forekomsten av denne bakterien.

MRSA

MRSA står for meticillin-resistente Staphylococcus aureus. Det er varianter av "gule stafylokokker", som har utviklet motstand mot flere viktige antibiotika som brukes for å behandle infeksjoner hos mennesker og dyr.

Det finnes flere ulike varianter av MRSA. Den varianten som etablerer seg lett hos dyr, kalles for LA-MRSA (livestock-associated MRSA), eller dyreassosiert MRSA. I Norge har vi påvist LA-MRSA hos griser.

LA-MRSA hos storfe, småfe og svin er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du mistenker eller påviser MRSA på disse artene, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart: Melde fra om resistente bakterier

Symptomer

LA-MRSA er ikke spesielt sykdomsfremkallende hos dyr, og skiller seg ikke fra andre gule stafylokokker når det gjelder evne til å forårsake sykdom hos griser.

Smittede griser er for det meste friske, men bakterien kan spres til andre dyr og til mennesker. Gule stafylokokker påvises av og til i forbindelse med sår- og leddinfeksjoner hos gris.

Hvordan smitter sykdommen?

LA-MRSA kan vokse på slimhinnene hos friske griser. LA-MRSA kan smitte mellom dyrene, fra dyr til mennesker, fra mennesker til dyr og mellom mennesker.

Bakterien har stor evne til å holde seg i miljøet i dyrebesetninger og kan også spres med infisere støvpartikler og gjødsel, og mellom dyrebesetninger via transportmidler. Utstyr brukt i oppdrett av gris kan også være reservoar for bakterien.

LA-MRSA kan smitte både til andre produksjonsdyr (fjørfe, storfe og småfe) og til familiedyr (hund, katt og hest), men griser regnes hovedsakelig som det dyret som sprer smitte til mennesker.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Ja, sykdommen kan smitte til mennesker.

Les mer om MRSA og LA-MRSA hos mennesker hos Folkehelseinstituttet: Generelt om MRSA (fhi.no)