Midler mot sviknott

Det finnes ikke noe preparat som er spesifikt godkjent for behandling av dyr med sviknott. Når det gjelder preparater til bruk mot sviknott i husdyrrom eller transportmidler, finnes det mange forskjellige på markedet.

Faglig oppdatert

Behandle dyr

Ut fra erfaringer fra andre land er det imidlertid først og fremst pyretroid-baserte preparater som er aktuelle. Av slike preparat finnes det bare to som er registrert her i landet for bruk til småfe og storfe.

Preparat Doseringsmåte Aktivt stoff Tilbakeholdelsestider
Bayticol pour-on Flumethrin Slakt:
Storfe og småfe: 10 døgn

Melk:
Storfe: 7 døgn
Geit: 7 døgn
Coopersect pour-on Deltamethrin Slakt:
Storfe:14 døgn
Småfe 28 døgn

Melk:
Storfe: Ingen
Geit 7 døgn

Forebygge

Når det gjelder preparater til bruk mot sviknott i husdyrrom eller transportmidler, finnes det mange forskjellige på markedet. Mest aktuelle er preparater som inneholder pyretrum eller pyretroider. Husk at slike preparat ikke skal brukes direkte på dyrene.

For å redusere mengden av sviknott i husdyrrom kan det også være aktuelt å benytte insektfeller.