Til hovedinnhold

Vaksinering av kaniner mot kaningulsott (RHD)  

Selv om kaningulsott er en liste 2-sykdom, er det er tillatt å vaksinere mot den. Vaksinen Eravac brukes som vaksine mot kaningulsott. Vaksinen har markedsføringstillatelse i Norge. 

Publisert

Det er de siste årene blitt påvist kaningulsott flere steder i Norge. Mattilsynet anbefaler at kaniner som holder til i områder hvor det er påvist kaningulsott, kaniner i store kaninhold og kaniner som deltar på utstillinger/konkurranser vaksineres mot kaningulsott av en veterinær. 

Kaningulsott er klassifisert som en liste 2-sykdom i dyrehelseforskriften, noe som betyr at sykdommen er meldepliktig til Mattilsynet. 

I henhold til dyresykdomsbekjempelsesforskriften § 7 er det i utgangspunktet forbudt å vaksinere mot liste 1- og liste 2-sykdommer, men det er likevel tillatt å vaksinere mot noen liste 2-sykdommer, som for eksempel kaningulsott. 

Regelverk

Dyresykdomsbekjempelsesforskriften Dyresykdomsbekjempelsesforskriften § 7, vedlegg I, i)

§ 7.Tillatelse til vaksine

Vaksine som brukes til akvatiske dyr må ha markedsføringstillatelse eller godkjenningsfritak gitt av Statens legemiddelverk, og brukstillatelse gitt av Mattilsynet.

Vedlegg I. Vaksinasjoner unntatt fra forbudet i § 4 første ledd bokstav a

a.Hund kan vaksineres mot rabies, leptospirose, leishmaniose og valpesjuke.
b.Katt og ilder kan vaksineres mot rabies.
c.Mink kan vaksineres mot virusenteritt.
d.Pelsdyr kan vaksineres mot valpesjuke og ringorm.
e.Storfe kan vaksineres mot ringorm.
f.Svin kan vaksineres mot nekrotiserende enteritt.
g.Duer kan vaksineres mot Newcastle disease.
h.Hest kan vaksineres mot kverke (Streptococcus equi).
i.Kanin kan vaksineres mot kaningulsott (RHDV).