Til hovedinnhold

Kaningulsott (RHD)

Kaningulsott er en sykdom som rammer kanin. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Sykdommen har blitt påvist noen få ganger i Norge. Den påvises også sporadisk hos ville og tamme kaniner i Sverige og Danmark.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Kaningulsott (Rabbit Haemorrhagic Disease, RHD) er en akutt virussykdom på kanin. 

Kaningulsott er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Sykdommen arter seg ofte med at kaninene dør plutselig, uten foregående symptomer. Noen kaniner kan ha en kort periode med feber og nedsatt matlyst. Andre ganger kan man se blodig sekret eller skum fra nesen og kaninene kan få pustevansker. Viruset gir alvorlig leverskade og kaniner som har et langsommere forløp kan ofte få gul misfarging av slimhinner. Enkelte kaniner ser ut til å være mer motstandsdyktige og overlever sykdommen.

Det finnes to varianter av viruset. Den klassiske varianten gir sykdom hos dyr eldre enn 5-6 uker. Den andre varianten smitter også kaniner som er under 4 uker, og kan gi sykdom også hos enkelte harearter.

Hvordan smitter sykdommen?

Besetninger med mistanke om, eller påvist smitte, blir båndlagt av Mattilsynet. I praksis betyr dette at det ikke kan flyttes kaniner inn i eller ut av dyreholdet. Slik hindrer vi at andre kaniner blir smittet. I tillegg bør syke kaniner avlives, både av hensyn til dyrevelferd og dyrehelse. Etter sykdomsutbrudd er det viktig med grundig vask og desinfeksjon, da viruset som gir kaningulsott kan overleve minst tre måneder i miljøet.

Ved innkjøp av nye kaniner bør man vurdere karantene før de settes sammen med resten av flokken. Det er tillatt å vaksinere kaniner mot sykdommen i Norge. Vaksinering kan være aktuelt i områder der det er påvist smitte, eller eventuelt i store kaninhold og kaninhold med stort kontaktnett.