Kaningulsott (RHD)

Kaningulsott er en sykdom som rammer kanin. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Sykdommen har blitt påvist noen få ganger i Norge. Den påvises også sporadisk hos ville og tamme kaniner i Sverige og Danmark.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Kaningulsott (Rabbit Haemorrhagic Disease, RHD) er en akutt virussykdom på kanin. 

Kaningulsott er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?