Råd om håndtering av fuglevilt og syke rovdyr

Vi oppfordrer fuglejegere i hele landet til god hygiene i forbindelse med jakt for å unngå smitte av fugleinfluensa.

Faglig oppdatert

Dette gjør du

Det er alltid viktig å ha god hygiene ved rensing og håndtering av vilt. Når du i forbindelse med jakt håndterer ville fugler som kan være smittet med fugleinfluensa, kan støv og virus fra fuglenes fjørdrakt og hud virvle opp, eller du kan komme i kontakt med smitte fra dyrets svelg, blod, innvoller og tarminnhold.

Hvilke fugler er mest utsatt for fugleinfluensa?

Ender, gjess, svaner, måker, vadefugler og åtseletere er mest mottakelige for fugleinfluensa, men andre arter kan også bli smittet. Det kan finnes fugler som er smittet uten at de viser symptomer på det.

Råd til deg som håndterer fuglevilt

Mennesker kan en sjelden gang smittes av fugleinfluensa. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav, men du bør likevel ta forholdsregler for å forebygge smitte. Husk at disse forholdsreglene også er viktige for å hindre å bli smittet av eller spre mange andre infeksjonssykdommer, som ville fugler kan være bærere av.

 • Ikke håndter eller spis fugler som virker syke eller som har dødd av ukjente årsaker.
 • Vask hendene før og etter, og om nødvendig underveis i jobben. Bruk gjerne engangshansker. Om du ikke har tilgang til såpe og vann, bruk håndsprit (70 %).
 • Ha rene redskaper, og vask eller bytt disse hvis de blir forurenset underveis.
 • Dersom du har åpne sår på hender, må disse tildekkes før håndtering av vilt. Rens sår grundig etter at du er ferdig.
 • For å minske eventuell smitte gjennom støv, bør du flå fuglevilt fremfor å plukke det. Dersom du likevel velger å plukke fjærene, anbefaler vi å gjennombløte fjærdrakten først. Det gir mindre støv ved håndteringen.
 • Flåing/plukking av vilt bør foregå utendørs med ryggen mot vinden. Legg avfallet i en pose og kast i restavfallet, og ikke la andre dyr spise det.
 • Ikke spis, drikk eller ta deg i ansiktet (øyne, nese, munn) mens du håndterer fuglevilt.
 • Ved fare for mye støving eller sprut ved håndtering av fuglevilt eller dersom du håndterer store mengder fuglevilt bør du bruke FFP3-maske (åndedrettsvern) og tettsittende briller for å beskytte deg.
 • Hold arbeidsstedet hvor de rensede fuglene håndteres rent og adskilt fra håndtering av annen mat. Husk god kjøkkenhygiene.
 • Etter avsluttet arbeid bør du vaske tilgrisede klær og sko, ta en dusj og skifte til rent tøy.
 • Dersom du eier fjørfe eller annen tamfugl bør du være ekstra påpasselig så du ikke drar med deg smitte fra fuglevilt. Praktiser god håndhygiene før og etter du steller egne fugler, og benytt andre klær, sko og utstyr enn de du brukte på jakt.

Råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker

Varsle om syke eller døde fugler

Jegere kan gi verdifulle bidrag til overvåkingen av ulike sykdommer, ved å være observante og se spesielt etter syke/døde fugler når de jakter.

Fugleinfluensa hos ville fugler: Meld fra om døde fugler

Kjøtt fra fuglevilt bør varmebehandles

Tilstrekkelig varmebehandlet kjøtt fra fuglevilt er trygt å spise. Viruset kan finnes i kjøtt og egg fra smittet fugl. Det finnes ingen kjente tilfeller av at mennesker er smittet av sesongens fugleinfluensavirus ved å spise kjøtt eller egg fra fugl. Det er viktig å ha god hygiene ved tilberedning av kjøtt.

Vi anbefaler at egg og kjøtt fra ville fugler serveres helt gjennomstekt eller gjennomkokt (kjernetemperatur 70 grader). Dette er en forhåndsregel som også beskytter mot flere smittsomme sykdommer som fugler kan være bærere av.

Råd om rovdyr

Kliniske symptomer på høypatogen fugleinfluensa (HPAI) hos rovdyr varierer, men nevrologiske symptomer som sirkelgange, skjev hodestilling og dårlig balanse er hyppigst rapportert.

Det er derfor viktig at du som jeger rapporterer observasjoner av syke dyr til Mattilsynet i områder der HPAI er påvist i villfuglpopulasjonen.

Ved jakt på rødrev oppfordres du til å være særlig oppmerksom og melde ifra til Mattilsynet ved observasjoner av rev med nevrologiske symptomer som beskrevet.