Til hovedinnhold

Påminnelse og informasjon til vannverkseiere om rapportering for året 2023

Vannverkseiere med vannforsyningssystemer som produserer minst 10 m3 drikkevann per døgn, skal rapportere til Mattilsynet hvert år. Dette tilsvarer vanligvis alle som leverer vann til minst 50 mennesker, eller 20 boliger eller fritidsboliger.

Publisert

Hvorfor skal du rapportere?

Den årlige innsamlingen av data er en viktig del av kunnskapen vi har om drikkevannsforsyningen. Informasjonen blir blant annet brukt i statistikk og i politiske beslutninger. Mattilsynet bruker kunnskapen som verktøy og hjelpemiddel når vi gjennomfører tilsyn med vannforsyningssystemene. Derfor er rapporteringsplikten nedfelt i drikkevannsforskriften § 25.

Dersom du gir en mangelfull innrapportering, kan det resultere i at den blir sendt i retur. Dersom du ikke rapporterer innen fristen, eller unnlater å rapportere, kan det føre til tvangsmulkt.

Slik rapporterer du

Rapporteringen for foregående år åpner 1. januar. Du gjør rapporteringen i Mattilsynets skjematjeneste, se nedenfor.

Vi anbefaler å gjøre dere kjent med veiledningen før dere starter, og å ha den i bakhånd under rapporteringen: Veiledning til skjematjenesten for drikkevann (PDF)

Frist for innrapportering er 15. februar 2024.

Viktig ved utfylling av skjema:

  • Besvar alle felt. 
    NB! Det er nye spørsmål under tema "Alternativ drikkevannsforsyning". Du må besvare disse. Bruk hjelpeteksten under spørsmålstegnene for å se hva vi er ute etter av informasjon.
  • Kontroller at kontaktperson og kontaktinformasjon er korrekt.
  • Kontroller også at andre opplysninger om vannforsyningssystemene stemmer. Bruk skjemaet "Vannforsyningssystem – endre informasjon om eksisterende" for å oppdatere.

Ting å være klar over:

  • Kontroller at du legger inn riktige opplysninger. Dette gjelder særlig for analyseresultatene.
  • Bruk samme enhet som i drikkevannsforskriften. Laboratoriet kan for eksempel oppgi resultatet i mikrogram (µg), mens forskriften bruker milligram (mg). 1 mg er det samme som 1 000 µg. Eksempel: laboratoriet oppgir en verdi på 200 µg/l. Skriv dette som 0,2 mg/l i rapporteringen.
  • Vannverk som mottar drikkevann fra andre vannverk, må også rapportere B-prøver. Ta kontakt med de dere får levert vann fra. Med andre ord skal begge vannverk rapportere B-prøver.

Slik gjør du

Årlig innrapportering av vannforsyningssystem

Denne skjematjenesten skal brukes for årlig innrapportering av blant annet vannmengder og analyseresultater. Andre endringer gjøres gjennom skjematjenesten "Endre informasjon om vannforsyningssystem".

Det vil ta noen dager før disse endringene fremkommer. Er det strukturelle endringer må du vente noen dager med den videre rapporteringen. For hjelp til utfylling av de enkelte feltene – trykk på spørsmålstegnet bak feltet.

Mattilsynets skjematjeneste

Regelverk

Drikkevannsforskriften

§ 25. Rapportering

Ved vannforsyningssystem med produsert vann per døgn på minst 10 m3 skal vannverkseieren rapportere analyseresultatene fra råvannsprøvene i § 20 og drikkevannsprøvene i § 21. Vannverkseieren skal også rapportere andre relevante data som er nødvendige for å ivareta Norges internasjonale rapporteringsforpliktelser. Rapporteringen skal gjøres på skjema fastsatt av Mattilsynet innen 15. februar påfølgende år.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no