Til hovedinnhold

Slik søker du om godkjenning av vannbehandlingskjemikalier

Fyll ut ett søknadsskjema per produkt. Vedlegget er obligatorisk, og må følge søknaden for at den skal bli vurdert.

Publisert

Søkeren er selv ansvarlig for å legge ved utdypende dokumentasjon som viser at produktet er egnet til vannbehandling, og at det ikke utgjør noen helsefare ved bruk.

God dokumentasjon bidrar til en raskere saksbehandling. Dokumentasjonen kan være fra norske eller utenlandske fagmiljøer. 

Innholdet i søknaden er skissert i Drikkevannsforskriften vedlegg 3.

Slik gjør du

Søknad om godkjenning av vannbehandlingskjemikalier

Skjema som skal benyttes ved søknad om godkjenning av vannbehandlingskjemikalier etter drikkevannsforskriften § 14.

Dette skal du sende inn til Mattilsynet:

 • Skjemaet du finner på lenken nederst
 • Det obligatoriske vedlegget (ODT) til skjemaet med informasjon om kjemisk sammensetning
 • Annen relevant informasjon (for eksempel analysesertifikater og andre spesifikasjoner) 

E-post:

postmottak@mattilsynet.no, med kopi til vannbehandlingskjemikalier@mattilsynet.no

Du kan også sende det i post til: 

Mattilsynet
Avdeling nasjonale godkjenninger
Felles postmottak
Postboks 383
2381 Brumunddal

Last ned obligatorisk vedlegg til søknadsskjemaet for vannbehandlingskjemikalier (ODT)

Last ned søknadsskjema (ODT)

Regelverk

Drikkevannsforskriften

Vedlegg 3
Søknad om godkjenning av vannbehandlingskjemikalier skal inneholde følgende dokumentasjon:

 1. a.
  opplysninger om søkeren med kontaktinformasjon
 2. b.
  produktets handelsnavn
 3. c.
  navn på produsent
 4. d.
  opplysninger om bruk og høyeste dosering
 5. e.
  informasjon om kjemisk sammensetning som innebærer en fullstendig oversikt over alle komponentene med CAS-nummer og prosent mengde i produktet til 100 prosent og
 6. f.
  analysesertifikat for alle komponentene.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no