Import av animaliebiprodukter

Med "import" menes det mottak av animalske biprodukter fra tredjestater (land utenfor EØS-området).

Publisert

Import og transitt av animalske biprodukter og bearbeidede produkter (avledede produkter) er kun tillatt dersom det foregår i samsvar med regelverket for animalske biprodukter. Import av animalske biprodukter fra land utenfor EU/EØS (tredjeland, skal gjøres via de veterinære grensekontrollstasjoner som er godkjent for kontroll av slike produkttyper. 

Import av animalske varer fra tredjestat/land utenfor EU/EØS

Flere animalske biprodukter skal kun importeres til Norge fra virksomheter/land godkjent for eksport til land i EØS-området. 

Se oversikt over virksomheter/land som ABP kan importeres fra (food.ec.europa.eu)

Ved sending av animalske biprodukter skal disse følges av helsesertifikat utstedt av offentlig tilsynsmyndighet i tredjestaten.

Modeller for helsesertifikat er gitt i biproduktforordningen 142/2011 vedlegg XV og kan finnes i TRACES. Se også i regelverkboksen under.

Slik gjør du

Importør skal melde innførsel av animaliebiprodukter til Mattilsynet

Meldeplikten gjelder for all innførsel av animalske biprodukter.

  • Meldeplikten er regulert av forskrift av 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved import av levende dyr fra tredjestater (Forskrift om handel med levende dyr m.v.).

  • Både importør og første mottaker i Norge skal være registrert hos Mattilsynet før innførsel kan skje. Importør registrerer seg og førstemottaker ved skjema "Ny importør av biprodukter".

  • Registrert importør melder innførsel av hvert parti ved skjema «Import av biprodukter» på Mattilsynets skjematjenester.

  • Importør skal melde innførsel senest 24 timer før varen ankommer første mottaker.

  • Meldinger om innførsel av animalske biprodukter behandles lokalt i Mattilsynet, ut i fra importøren som melder og første mottaker av varen.

Finn skjemaene i Mattilsynets skjematjeneste

Regelverk

Animaliebiproduktforskriften