Bruk av TRACES ved samhandel av animalske biprodukter til Norge

Traces skal brukes ved samhandel (innen for EU/EØS) av animalske biprodukter fra kategori 1- og 2-materiale og kategori 3 bearbeidet animalsk protein.

Faglig oppdatert

Innhold på denne siden

  1. Avsender skal melde hver forsendelse i Traces
  2. Mottaker skal bekrefte i TRACES at forsendelsen er ankommet
  3. Mattilsynets tilsyn i TRACES
  4. Krav om forhåndstillatelse

TRACES (TRAde Control and Expert System) er EUs database for import og samhandel av blant annet animalske biprodukter. 

Les mer om TRACES