Til hovedinnhold

Søke plangodkjenning for nytt vannforsyningssystem

Vannforsyningssystem som produserer mer enn 10 kubikkmeter drikkevann eller som forsyner sårbare abonnenter med drikkevann, må ha plangodkjenning. 

Publisert

Hvis dere skal etablere et nytt vannforsyningssystem, bruker dere skjemaet "Vannforsyningssystem – plangodkjenning eller registrering".

Hvis dere skal endre et godkjent system, bruker dere skjemaet "Endre informasjon om vannforsyningssystem". Hvis endringene har betydning for produksjonen av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann, behandler Mattilsynet meldingen som en søknad om plangodkjenning.

Du kan bruke Veiledning til skjematjenesten for drikkevann under selve utfyllingen. Her får du mer informasjon om hva du må oppgi i hvert enkelt felt. Hvis dere mangler kompetanse til å fylle ut skjemaet, kan dere kontakte Mattilsynet for å få veiledning eller avtale en mulig alternativ løsning.

Mattilsynets skjematjeneste