Registrering av transportører av animalske biprodukter og avledede produkter

Publisert

Transportører av animalske biprodukter og avledede produkter registrerer seg som "Annen registrert operatør" med aktivitetskode "TRANS" ved å levere skjema "Godkjenning/registrering av animalsk biproduktvirksomhet" på Mattilsynets skjematjeneste, eventuelt via Altinn.

Opplysningene skal holdes oppdatert ved innsending av nytt skjema. Registrerte transportører kommer på Mattilsynets offisielle liste over animaliebiproduktvirksomheter – andre registrerte operatører.

Godkjente produkter og virksomheter

Opplysningene holdes oppdatert ved innsending av skjema "Endre biproduktvirksomhet".

Mattilsynets skjematjeneste