Registrere vannforsyningssystem

Drikkevannsforskriften gir meldeplikt for enkelte typer vannforsyningssystem, og dette er skjemaet du kan bruke til å melde. 

Publisert

Meldeplikt innebærer at det skal meldes inn til Mattilsynet om hvem som står som eier av systemet, i tillegg til forskjellig informasjon som beskriver selve vannforsyningssystemet. Hvem som er meldepliktige, og hvem som er godkjenningspliktige, kommer fram av drikkevannsforskriften.

 

Mattilsynets skjematjeneste