Ny produsent eller importør av EU-gjødselvare

Dette skjemaet bruker du for å registrere deg som importør/produsent av EU-gjødselvare.

Publisert

Gjødselvarer inkluderer produktgruppene gjødsel, jordforbedringsmidler, dyrkingsmedier, jorddekkingsmidler, kalk, inhibitorer, biostimulanter og blandingsprodukter.

Både importører som tar produkter inn fra EU/EØS-land og importører som tar produkter inn fra øvrige land skal registrere seg som importør.

Mattilsynets skjematjeneste

Skal du endre på opplysninger om allerede registrerte aktiviteter, må du bruke skjemaet «Endre informasjon om gjødselvarevirksomhet» som du finner i skjematjenesten under menyen «Aktuelt» eller «Mine skjema».

Hvis du skal importere/produsere gjødselvarer etter nasjonalt regelverk, benytter du skjemaet «Registrering av gjødselprodukt» for å registrere produktene.

For mer informasjon: Gjødsel, jord og dyrkingsmedier