Til hovudinnhald

Melding om utlevering av legemidler fra apotek / grossist til dyrehelsepersonell

Dette skjemaet skal benyttes av alle som leverer legemidler til dyrehelsepersonell for bruk i egen praksis. (Ad usum proprium). Statens legemiddelverk er kilde for legemiddeldataene som benyttes på Mattilsynets skjematjenester.

Publisert

Mattilsynets skjematjeneste