Til hovedinnhold

Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr

Godtgjørelsen gis ut fra faste satser for enkel behandling eller avlivning, og dekker dessuten dokumenterte og nødvendige utgifter.

Faglig oppdatert

Avgjørelsene om utbetaling av godtgjørelse tas av Mattilsynet i form av et enkeltvedtak i hvert enkelt tilfelle.

Send inn kravskjema og nødvendige vedlegg til postmottak@mattilsynet.no

Last ned skjema (PDF)