Endre informasjon om vannforsyningssystem

Ved dette valget kan du endre informasjon om vannforsyningssystemet. Det kan være nødvendig når det for eksempel foreligger endringer av administrativ eller teknisk art.

Publisert

Det er viktig at vannverkene oppdaterer informasjonen så snart det foreligger endringer. Ved den årlige innrapporteringen skal du også kontrollere informasjonen som allerede ligger inne. Dersom den er feil, må informasjonen endres gjennom dette valget i skjematjenesten. Endringene må behandles av Mattilsynet.  Er det strukturelle endringer, må du derfor vente noen dager med den videre rapporteringen.

Mattilsynets skjematjeneste