Krav til merking og behandling av treemballasje

Standarden ISPM nr. 15 (Internasjonal standard for treemballasje – ISPM nr. 15) omfatter globalt anerkjente behandlingsmetoder for å redusere risikoen for skogskadegjørere. 

Publisert
treemballasje_.jpeg
XX – 000: Landkode – registreringsnummer i Mattilsynet YY: Kode for behandling (HT = varme, MB = metylbromid Foto: Mattilsynet

De fleste land har innført plantesanitære krav til treemballasje som er, eller har vært i bruk, ved alle typer vareforsendelser. Bakgrunnen for dette er at ubehandlet tre kan inneholde alvorlige skogskadegjørere som kan bli spredd mellom land og kontinenter i den internasjonale varehandelen.

Merking av treemballasje med det beskyttede merke med IPPC-logo som vist ovenfor, er en illustrasjon av ett av de angitte formatene av merket i ISPM nr. 15. Dette merket kan bare brukes av virksomheter som er godkjent og står under tilsyn av plantehelsemyndighetene i de enkelte land.

I Norge er det Mattilsynet som er ansvarlig for godkjenning og fører tilsyn med at virksomhetene som godkjennes oppfyller vilkårene for godkjenningen. Behandling av trevirke som brukes til å framstille treemballasje eller behandling av ferdig produsert treemballasje må også foregå i virksomheter som er godkjent av Mattilsynet, eventuelt være dokumentert av plantehelsemyndighetene i et annet land når det gjelder importert trevirke.

Trelast fra virksomheter som er opptatt i Mattilsynets frivillige ordning for trelasttørker tilfredsstiller kravet til varmebehandling i ISPM 15, men må i tillegg være avbarket når den brukes til produksjon av ISPM 15-merket treemballasje.

Virksomheter som ønsker godkjenning for behandling og/eller merking av treemballasje i henhold til ISPM 15, må søke om godkjenning via Altinn og Mats skjematjenester.

Ny produksjon/omsetning av planter, planteproduksjon, trelast eller treeballasje

En oversikt med registreringsnummer og adresse til godkjente norske virksomheter er tilgjengelig her: Lister over godkjente produkter og virksomheter