Godkjenningsordning for trelastvirksomheter

Mattilsynet har en frivillig godkjenningsordning for trelastvirksomheter som innebærer at sunnhetssertifikater på trelast merket KD 56°C/30 min. fra virksomheter opptatt i ordningen kan utstedes uten partikontroll.

Publisert

Trelast merket med KD 56°C/30. min. er også godkjent for produksjon av treemballasje i hht. ISPM 15.

Ved eksport av trelast eller annet trevirke til de fleste land i Europa er det ikke spesifikke krav om behandling mot skadegjørere som eventuelt måtte være i rått og ubehandlet trevirke. Ved eksport til ikke-europeiske land og noen land i Europa, er det ofte krav til avbarking og ovnstørking (KD) til 20% trefuktighet, eventuelt også varmebehandling  (HT) av trevirket.

Avbarking og trefuktighet kan kontrolleres ved partikontroll på eksporttidspunktet, mens varmebehandling bare kan dokumenteres ved tilsyn og kontroll med varme/tørkebehandling i virksomheten som utfører denne behandlingen.

For å redusere omfang, kostnad og tidsbruk ved partikontroll og å oppnå et tilsyn med eksportsendinger av trelast som tilfredsstiller fytosanitære krav i de fleste importland, driver Mattilsynet en frivillig godkjenningsordning basert på tilsyn og egenkontroll i eksportvirksomheter. Godkjenningen består i en teknisk kontroll av virksomhetenes utstyr for varme/tørkebehandling, og godkjenning av de rutiner som virksomheten internkontroll beskriver for å sikre at kravene til varme/tørkebehandling og merking av trelasten oppnås.

Trelast fra godkjente virksomheter som er merket KD 56°/30 min. tilfredsstiller også varmebehandlingskravet til trevirke for produksjon av treemballasje i hht. ISPM 15. Gebyr for godkjenning framgår av Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet §5 og er på maksimalt 13 600 kr (2023). Mattilsynet foretar årlig oppfølgingsbesøk i godkjente virksomheter uten kostnader for virksomhetene. 

Les mer om regler for bruk av offentlig KD 56°/30 min.-merke på trelast. 

Liste over godkjente bedrifter finnes i» List of approved sawmills (KD56C 30min)

Regelverk

Forskrift om gebyrer til Mattilsynet