Veiledere for særskilte krav til plantehelse ved produksjon og omsetning av planter

Her finner finner du veiledere for hver av de ulike produksjonene, en egen veileder som gjelder de generelle kravene, en egen veileder om internkontroll og et skjema for egenerklæring.

Publisert

Ved produksjon av noen planteslag er det i forskrift om plantehelse, vedlegg 4B, listet en rekke krav som må oppfylles før varene kan omsettes. I tillegg må også forskriftens generelle krav være oppfylt.

Generelle plikter

Veileder til forskrift om plantehelse § 5 vedlegg 4B – Generelle krav (PDF)

Planter dyrket på friland

Produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale med røtter som er dyrket på friland (PDF)

Eple

Produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Malus Mill (eple) (PDF)

Pære

Produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Pyrus L. (pære) (PDF)

Prunus

Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av visse arter av Prunus L. (prunus) (PDF)

Jordbær

Produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Fragaria L. (jordbær) (PDF)

Rubus

Produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Rubus L. (rubus) (PDF)

Potet

Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av poteter (PDF)

Kepaløk

Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av kepaløk (Allium cepa L. var. cepa) (PDF)

Vertplanter til minérfluer

Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av vertplanter til minérfluer

Krysantemum

Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Dendranthema (krysantemum) (PDF)

Pelargonium

Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Pelargonium (pelargonium) (PDF)

Nellik

Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Dianthus (nellik)

Veileder internkontroll plantehelse

Veileder internkontroll plantehelse (PDF)

Egenerklæringsskjema

Egenerklæring om at det ikke er bikuber på produksjonsstedet

Egenerklæring om skadegjørere som ikke er kjent å forekomme på produksjonsstedet