Sertifisert produksjon av hagebruksvekster

Målet med sertifisert produksjon er å sikre tilgang på friskt formeringsmateriale av riktig sort av blant annet jordbær- og bringebærplanter.

Publisert

Produksjonen og produksjonsstedet skal tilfredsstille kravene i forskrift om plantehelse og i tillegg særskilte bestemmelser for sertifisert produksjon. Virksomhetene har selv ansvar for at produksjonen tilfredsstiller kravene. Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket blir fulgt.

Mattilsynet er sertifiseringsorgan. Vi gjennomfører også egne kontroller og testing i henhold til de særskilte bestemmelsene for denne produksjonen.

Retningslinjer for sertifisert produksjon av hagebruksvekster (PDF)