Risikovurdering

Risikovurdering av floghavre (Avena fatua L.) i Norge

Floghavre er vill havre som kan opptre som ugras. Floghavre har vært sett på som et så stort problem for jordbruket at det har vært regulert gjennom offentlige bestemmelser siden 1950-tallet.

Publisert

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM): Risikovurdering av floghavre (Avena fatua L.) i Norge (vkm.no)

Offentliggjort