Sluxx skal ikke brukes i hobbyhager

Mange hobbyhagebrukere ønsker at yrkespreparatet Sluxx blir tillatt å bruke i hobbyhager.

Publisert

Mattilsynet har aldri mottatt søknad om godkjenning av Sluxx i hobbyhager og kan derfor ikke si noe om dette er et ønske det vil være mulig å oppfylle.

Plantevernmidler som skal brukes i Norge må være godkjent av Mattilsynet.

Hobbypreparater og yrkespreparater

Plantevernmidler er inndelt i to hovedgrupper: Hobbypreparater og yrkespreparater.

  • Hobbypreparatene er tillatt å bruke av alle.
  • Bruk av yrkespreparatene krever spesiell opplæring i bruk av plantevernmidler og er derfor forbeholdt det profesjonelle landbruket.

Skal alltid vurdere alternativer til kjemiske bekjemping

Aktuelle preparater for bekjemping av snegler inneholder jernfosfat. I Norge er det både hobby- og yrkespreparater med jernfosfat på markedet.

Det er et politisk mål både å

  • redusere avhengigheten av plantevernmidler.
  • redusere risikoen for negative virkninger av bruken av plantevernmidler på helse og miljø.

Ett tiltak er derfor at en alltid skal vurdere alternativer til kjemiske bekjemping av skadegjørere før en bruker kjemiske plantevernmidler.

Handlingsplan fra departementet

Videre har Landbruks- og matdepartementet lagt fram en handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler, der ett av målene for planperioden er å redusere bruk av hobbypreparater. Begrunnelsen for dette kan være at det er enklere å bruke alternative metoder på små arealer enn på store arealer.

Subsidiering av preparater

Mattilsynet får også mange spørsmål om subsidiering av preparater som brukes til bekjemping av snegler. Slik subsidiering har ikke Mattilsynet anledning til å gi.

Regelverk

Forskrift om plantevernmidler