Sikkerhetsdatablader for plantevernmidler

Et sikkerhetsdatablad er et informasjonsdokument som skal følge med kjemikalier som er merkepliktige for helse-, miljø, brann og/eller eksplosjonsfare.

Publisert

Et sikkerhetsdatablad for et plantevernmiddel vil gi en god del opplysninger som ikke er omtalt på plantevernmiddeletiketten, for eksempel førstehjelpstiltak, nyttige opplysninger for lege/helsepersonell eller sykehus, data om giftvirkninger, tiltak ved spill og lekkasjer samt opplysninger om effekter på miljøet. Sikkerhetsdatabladene skal være lett tilgjengelig for brukerne.

Det er produsenten og importøren av et plantevernmiddel som er ansvarlig for utarbeiding og oppdatering av sikkerhetsdatabladet. Sikkerhetsdatabladene skal være skrevet på norsk. Leverandøren/forhandleren av plantevernmidler har plikt til å stille sikkerhetsdatablad til rådighet for kjøperene/brukerne av plantevernmidlene, enten på papir eller elektronisk. Sikkerhetsdatablader kan ofte lastes ned fra produsentenes/importørenes nettsider.

En arbeidsgiver har plikt til å sørge for at det finnes sikkerhetsdatablader for farlige stoffer og helsefarlig biologisk materiale som brukes i virksomheten.

Informasjon om sikkerhetsdatablader på Arbeidstilsynet nettsider