Til hovedinnhold

Gode rutiner for rengjøring av spredeutstyr

Spredeutstyret bør rengjøres straks etter avsluttet sprøyting.

Publisert

Huskeliste for rengjøring av sprøyter

 • Følg plantevernmiddeletikettens anbefalinger om avfallshåndtering og rengjøring av sprøyta.
 • Les sprøytas bruksanvisning om hvordan rengjøre sprøyta.
 • Bruk egnet verneutstyr.
 • Velg en vaskeplass hvor det er liten fare for avrenning.

Derfor må du rengjøre utstyret

I følsomme kulturer vil det kunne oppstå sprøyteskader som følge av dårlig rengjøring. Bruk hansker og annet egnet verneutstyr til arbeidet.

Husk også å skylle tomemballasjen minst tre ganger med vann før innholdet tømmes i sprøytetanken og tomemballasjen kildesorteres.

Rengjøring er også viktig før sprøyta skal funksjonstestes eller egenkontrolleres, og hvis det er lenge til neste bruk av sprøyta. Vasker du sprøyta umiddelbart etter endt sprøyting, er du mer sikret at utstyret blir mest mulig rent.

Unngå frostskader

For å unngå frostskader på spredeutstyret ved vinterlagring bør det fylles frostvæske i sprøytetanken etter at sprøyta er skikkelig rengjort. Sørg for at frostvæske kommer ut i alle slanger, ikke minst i spredebommen. Pass på at kraner, ventiler med mer er åpne.

For spredeutstyr med manometer bør dette skrus av og lagres frostfritt. Manometeret bør også lagres stående slik at oljen i manometeret ikke renner ut.

Informasjonsmateriell om rengjøring

Les mer om hvordan du rengjør ryggsprøyter (PDF)

Les mer om hvordan du rengjør åkersprøyter og tåkesprøyter (PDF) 

Regelverk

Forskrift om plantevernmidler

Kapittel V. Funksjonstest av spredeutstyr

§ 15. Krav til funksjonstest og registreringsmerke

Yrkesmessig bruk av plantevernmidler skal skje med spredeutstyr som tilfredsstiller de krav som følger av vedlegg 1. Spredeutstyr som tilfredsstiller relevante harmoniserte standarder antas å oppfylle vedleggets krav.
Funksjonstest av spredeutstyr som er i yrkesmessig bruk, skal utføres av personell autorisert av Mattilsynet eller tilsvarende myndigheter i annet EØS-land i henhold til tidsintervall fastsatt i § 16.
Eier eller bruker av spredeutstyr som fremstilles for funksjonstest er ansvarlig for at spredeutstyret er grundig rengjort og grovtestet, og skal selv være tilstede under funksjonstesten.
Mattilsynet kan gi nærmere bestemmelser om den praktiske gjennomføringen av funksjonstesten.

§ 16. Krav til tidsintervall og registreringsmerke

Følgende frister og tidsintervaller gjelder for funksjonstest av spredeutstyr:
 1. a.
  Åkersprøyte, tåkesprøyte, jordbærbommer og spredeutstyr med total bomlengde på over tre meter, skal frem til 1. januar 2020 funksjonstestes minst hvert femte år, deretter minst hvert tredje år.
 2. b.
  Spredeutstyr i veksthus skal funksjonstestes minst hvert femte år.
 3. c.
  Spredeutstyr montert på luftfartøy eller tog skal funksjonstestes hvert år.
 4. d.
  Spredeutstyr som ikke er omtalt i bokstav a, b og c skal funksjonstestes før 1. januar 2021, deretter minst hvert femte år.
Ryggbåret og håndholdt spredeutstyr er unntatt krav til vanlig funksjonstest, men skal egentestes.
Spredeutstyr med krav til funksjonstest skal ha påsatt gyldig registreringsmerke, dette gjelder også fabrikknytt utstyr.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no