Gode rutiner for rengjøring av spredeutstyr

Spredeutstyret bør rengjøres straks etter avsluttet sprøyting.

Publisert

Huskeliste for rengjøring av sprøyter

  • Følg plantevernmiddeletikettens anbefalinger om avfallshåndtering og rengjøring av sprøyta.
  • Les sprøytas bruksanvisning om hvordan rengjøre sprøyta.
  • Bruk egnet verneutstyr.
  • Velg en vaskeplass hvor det er liten fare for avrenning.

Derfor må du rengjøre utstyret

I følsomme kulturer vil det kunne oppstå sprøyteskader som følge av dårlig rengjøring. Bruk hansker og annet egnet verneutstyr til arbeidet.

Husk også å skylle tomemballasjen minst tre ganger med vann før innholdet tømmes i sprøytetanken og tomemballasjen kildesorteres.

Rengjøring er også viktig før sprøyta skal funksjonstestes eller egenkontrolleres, og hvis det er lenge til neste bruk av sprøyta. Vasker du sprøyta umiddelbart etter endt sprøyting, er du mer sikret at utstyret blir mest mulig rent.

Unngå frostskader

For å unngå frostskader på spredeutstyret ved vinterlagring bør det fylles frostvæske i sprøytetanken etter at sprøyta er skikkelig rengjort. Sørg for at frostvæske kommer ut i alle slanger, ikke minst i spredebommen. Pass på at kraner, ventiler med mer er åpne.

For spredeutstyr med manometer bør dette skrus av og lagres frostfritt. Manometeret bør også lagres stående slik at oljen i manometeret ikke renner ut.

Informasjonsmateriell om rengjøring

Les mer om hvordan du rengjør ryggsprøyter (PDF)

Les mer om hvordan du rengjør åkersprøyter og tåkesprøyter (PDF) 

Regelverk

Forskrift om plantevernmidler