Neonikotinoider

Neonikotinoider er en type plantevernmiddel som har vært brukt mot skadeinsekter.

Publisert