Kurs for funksjonstestere av spredeutstyr

Funksjonstesting av spredeutstyr skal utføres av testere autorisert av Mattilsynet. Autorisasjon gis etter fullført kurs og godkjent eksamen.

Faglig oppdatert

En autorisasjon gjelder for testing av det utstyret du har fått opplæring på:

  • åkersprøyter og annet spredeutstyr med horisontale bommer
  • tåkesprøyter og annet utstyr for busker og trær
  • utstyr til bruk i veksthus, planteskoler og juletreproduksjon

Det er du som tester som skal autoriseres, ikke virksomheten du jobber for. Autorisasjonen din som funksjonstester er gyldig i 6 år fra når du har bestått eksamen eller deltatt på fornyingskurs.

Mattilsynet arrangerer årlig funksjonstesterkurs. Det arrangeres kurs både for nye funksjonstestere og for de som skal fornye godkjenningen sin. Nye funksjonstestere må i tillegg gjennomføre en praktisk opplæring. 

Kurs for funksjonstestere av åkersprøyte

Det blir arrangert fornyingsskurs 28 august 2024:

Ivitasjon (PDF)
Foreløpig program (PDF)
Påmelding (ODT)

All henvendelser som gjelder kurset sendes testprotokoll@mattilsynet.no.

Kurs for funksjonstestere av tåkesprøyter

Det vil bli arrangert kurs for funksjonstestere av tåkesprøyter og annet utstyr for busker og trær våren 2025. Det er foreløpig ikke fastsatt dato. Interesserte kan henvende seg til testprotokoll@mattilsynet.no.

Kurs for funksjonstestere av veksthussprøyter 

Det vil bli arrangert både kurs for nye funksjonstestere og fornyingskurs i uke 48 eller 49, vinteren 2024. Det er foreløpig ikke fastsatt dato. Interesserte kan henvende seg til testprotokoll@mattilsynet.no.

Praktisk opplæring for nye funksjonstestere

Nye funksjonstestere må gjennomføre praktisk opplæring sammen med en allerede godkjent funksjonstester. Funksjonstesterkurset vil gi et større utbytte dersom den praktiske opplæringen er utført på forhånd. Skjemaet nedenfor skal benyttes som dokumentasjon på gjennomført praksis. 

Skjema for dokumentasjon av gjennomført praksis (Open Document-format)

Skjema for dokumentasjon av gjennomført praksis (Word-format)

Regelverk

Forskrift om plantevernmidler