Årlig statistikk over omsetningen av plantevernmidler

Mattilsynet fører årlig statistikk over omsetningen av plantevernmidler på grunnlag av innrapporteringer fra importører og norske produsenter av plantevernmidler.

Faglig oppdatert

Tallene gjelder omsetning fra importør/norsk produsent til distributør/forhandler, og ikke det faktiske salget fra forhandler til brukere hvert år.

Publikasjoner

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 2019-2023 (PDF)

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 2018-2022 (PDF) 

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 2017-2021 (PDF)

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 2016-2020 (PDF)

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 2015-2019 (PDF) 

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 2014-2018 (PDF) 

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 2013-2017 (PDF) 

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 2010-2014 (PDF) 

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 2009-2013 (PDF)

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 2008-2012 (PDF)

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 2007-2011 (PDF)

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 2006-2010 (PDF)

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 2005-2009 (PDF)

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 2004-2008 (PDF)

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 2003-2007 (PDF)

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 2002-2006 (PDF)

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 2001-2005 (PDF)

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 2000-2004 (PDF)

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 1999-2003 (PDF)

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 1996-2000 (PDF)