Til hovedinnhold

Tomatbrunflekkvirus (ToBRFV)

Tomatbrunflekkvirus er et alvorlig plantevirus som kan angripe tomat og paprika.

Status

Foreløpig er viruset ikke regulert i Norge, men det er aktuelt for fremtidig regulering. Mistanke eller funn bør meldes til Mattilsynet. I Norge har vi hatt utbrudd i et tomatgartneri. Angrepet ble utryddet. Fra Europa blir det meldt om mange funn i frø og tomatplanter. 

Om planteskadegjøreren

Viruset hindrer vekst og utvikling av plantene, skader fruktproduksjonen og kan gi store økonomiske tap for dyrkerne. Ifølge EPPO kan viruset infisere opptil 100 % av plantene og forårsake 30–70 % tap i tomatproduksjonen. 

Viruset er påvist i en rekke land, som Kina og USA, men også i Europa. Det rapporteres jevnlig om funn i nye land. Fra oktober 2019 til mai i 2021 ble viruset blant annet påvist i over 30 virksomheter i Nederland.

Siden import av tomatfrukter fra utlandet er en stor del av det vi spiser av tomat i Norge, og importerte frøpartier kan være smittet av ToBRFV, er det en risiko for å få inn smitte. 

Status regelverk

Viruset er ikke regulert i norsk plantehelseregelverk, men kan anses som en potensiell regulert skadegjører.

Symptomer

Tegn på infiserte planter viser seg som oftest først i de unge toppskuddene. Symptomene kan variere fra svært synlige skader, til å være nesten usynlige. Småplanter kan ofte mangle tegn på smitte. Det kan oppstå gulfarging (klorose), mosaikk, lysere flekker eller mønster på bladene. Unge blader kan få bulking og bli smale og deformerte. Stilk og begerblad kan få brune flekker. Fruktene kan få ujevn og dårlig utviklet farge, samt brune, rynkete flekker. Symptomene kan forveksles med andre virus.

En klase tomater som er angrepet av tomatbrunflekkvirus
Disse tomatene er angrepet av tomatbrunflekkvirus. Foto: EPPO Global Database

Spredning

Viruset spres med infiserte frø og småplanter. Det kan spre seg raskt og enkelt ved mekanisk overføring, og derfor kan også smitte overføres fra tomat- og paprikafrukter, brukte containere, kasser og utstyr i produksjon og transport og handel.

Vertplanter

Viruset angriper hovedsakelig tomat (Solanum lycopersicum) og paprika (Capsicum annuum)

Bekjempelse

Ved en eventuell påvisning vil Mattilsynet ha mulighet til å bruke plantehelseforskriftens § 40 som hjemmel for å fastsette tiltak med mål om å utrydde viruset. Aktuelle tiltak kan være sanering av vertplanter, planteavfall og vekstmedium, hygienetiltak som vask og desinfeksjon av produksjonsanlegget og videre kartlegging.

Forebyggende tiltak som friske planter og plantemateriale, leverandører man stoler på og god mottakskontroll og oppmerksomhet i tidlig produksjonsfase er viktig for å unngå å få inn smitte.