Tomatbrunflekkvirus (ToBRFV)

Tomatbrunflekkvirus er et alvorlig plantevirus som kan angripe tomat og paprika.

Status

Foreløpig er viruset ikke regulert i Norge, men det er aktuelt for fremtidig regulering. Mistanke eller funn bør meldes til Mattilsynet. I Norge har vi hatt utbrudd i et tomatgartneri. Angrepet ble utryddet. Fra Europa blir det meldt om mange funn i frø og tomatplanter. 

Om planteskadegjøreren

Viruset hindrer vekst og utvikling av plantene, skader fruktproduksjonen og kan gi store økonomiske tap for dyrkerne. Ifølge EPPO kan viruset infisere opptil 100 % av plantene og forårsake 30–70 % tap i tomatproduksjonen. 

Viruset er påvist i en rekke land, som Kina og USA, men også i Europa. Det rapporteres jevnlig om funn i nye land. Fra oktober 2019 til mai i 2021 ble viruset blant annet påvist i over 30 virksomheter i Nederland.

Siden import av tomatfrukter fra utlandet er en stor del av det vi spiser av tomat i Norge, og importerte frøpartier kan være smittet av ToBRFV, er det en risiko for å få inn smitte. 

Status regelverk

Viruset er ikke regulert i norsk plantehelseregelverk, men kan anses som en potensiell regulert skadegjører.

Symptomer

Spredning

Vertplanter

Bekjempelse

Mer informasjon

Regelverk

Veiledere

Rapporter

Lenker til andre