Til hovedinnhold

Sør-amerikansk tomatmøll

Sør-amerikansk tomatmøll (Tuta absoluta) er kjent som en alvorlig skadegjører i tomatdyrking.

Status

Sør-amerikansk tomatmøll er ikke regulert i norsk regelverk, men er en skadegjører som kan gjøre stor skade i tomatdyrking. I Norge ble den første gang påvist i et tomatgartneri i Rogaland i april 2017. Smittekilden er ikke kjent, men Tuta absoluta er utbredt i land Norge importerer tomat fra. 

Larvene av tomatmøllen er ikke farlige for mennesker, men kan oppleves som udelikate.

Om planteskadegjøreren

Sør-amerikansk tomatmøll (Tuta absoluta) vil trolig påføre norsk tomatnæring stor skade dersom det ikke settes inn målrettede tiltak mot spredning. Sannsynligheten for tap av avling og økt bruk av kjemiske og biologiske plantevernmidler, er stor. 

Arten stammer fra Sør-Amerika, men er spredt til mange land i Europa og Afrika. Den ble for første gang påvist i Europa i 2006 (Spania) og senere i flere andre EU-land. 

Symptomer

Tomatmøllen skader plantene ved at larvene danner mineganger i bladene og i stenglene. 

Tomat med skader som skyldes Tuta absoluta
Disse tomatene har skader som skyldes Tuta absoluta. Foto: JM Cobos Suarez, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Madrid (ES)/gd.eppo.int

Spredning

Voksne møll, larver og pupper kan overføres ved planter, frukter, emballasje, konteinere, paller, redskaper m.m.  Larver og voksne kan også spres med folk som arbeider i, eller besøker, veksthusene. 

Den voksne tomatmøllen kan i tillegg spres naturlig ved aktiv flyging eller ved at den spres med vind. 

Vertplanter

Tomat

Bekjempelse

Mattilsynet har vurdert ulike strategier for hvordan man kan håndtere funn av søramerikansk tomatmøll (Tuta absoluta), og kommet frem til at offentlige utryddingstiltak vil være for kostbart for samfunnet.

Det er viktig at tomatnæringen selv tar forholdsregler og gjennomfører tiltak for å beskytte seg mot introduksjon i gartneriene. Slike tiltak kan for eksempel være å unngå å ta paller, emballasje og andre gjenstander som kan ha vært i kontakt med importerte tomater inn i gartneriene, overvåke situasjonen ved å henge opp feromonfeller, sette inn bekjemping straks smitte påvises og behandle mulig smitta planteavfall på en måte som hindrer smittespredning. En grundig reingjøring av tomme hus og avdelinger ved opphold i tomatproduksjonen vil også være et godt tiltak for å fjerne smitte. 

Se pressemelding om håndtering av søramerikansk tomatmøll (kommunikasjon.ntb.no)