Sør-amerikansk tomatmøll

Sør-amerikansk tomatmøll (Tuta absoluta) er kjent som en alvorlig skadegjører i tomatdyrking.

Status

Sør-amerikansk tomatmøll er ikke regulert i norsk regelverk, men er en skadegjører som kan gjøre stor skade i tomatdyrking. I Norge ble den første gang påvist i et tomatgartneri i Rogaland i april 2017. Smittekilden er ikke kjent, men Tuta absoluta er utbredt i land Norge importerer tomat fra. 

Larvene av tomatmøllen er ikke farlige for mennesker, men kan oppleves som udelikate.

Om planteskadegjøreren

Sør-amerikansk tomatmøll (Tuta absoluta) vil trolig påføre norsk tomatnæring stor skade dersom det ikke settes inn målrettede tiltak mot spredning. Sannsynligheten for tap av avling og økt bruk av kjemiske og biologiske plantevernmidler, er stor. 

Arten stammer fra Sør-Amerika, men er spredt til mange land i Europa og Afrika. Den ble for første gang påvist i Europa i 2006 (Spania) og senere i flere andre EU-land. 

Symptomer

Spredning

Vertplanter

Bekjempelse

Mer informasjon

Veiledere

Risikovurderinger

Lenker til andre