Til hovedinnhold

Rødbandsyke

Rødbandsyke forårsakes av soppen Mycosphaerella pini (Dothistroma septosporum), som angriper og dreper barnålene hos furu og enkelte andre bartrær.

Status

Plantesykdommen ble for første gang påvist i Norge i 2009 og er til nå registrert i Troms, Hedmark, Buskerud og Telemark.

Om planteskadegjøreren

Rødbandsyke kan føre til produksjonstap for skogbruket, planteskoler og for produsenter av juletrær. Soppen forårsaker stor skade i furuplantasjer på den sørlige halvkule og er også vidt utbredt i Asia, Europa og Nord-Amerika.

Status regelverk

Rødbandsyke er en regulert skadegjører, listet i vedlegg 2 i forskrift om plantehelse. Planter av furu som importeres eller omsettes skal være fri denne skadegjøreren.

Symptomer

De første symptomene vises som gule flekker, som utvikler seg til rødbrune bånd på barnålene. De eldste nålene angripes gjerne først.

Angrep er vanligst i nedre del av krona, og det er ofte et tydelig skille mellom frisk og syk del av krona.

Spredning

Rødbandsyke kan spres ved import og omsetning av infiserte planter.  Soppens sporer spres med vind, særlig under fuktige forhold.

Vertplanter

Mange arter furu kan angripes, deriblant svartfuru (Pinus nigra), vanlig furu (P. sylvestris), buskfuru (P. mugo) og vrifuru (P. contorta). Svartfuru er svært mottakelig.

Soppen er også registrert på douglasgran (Pseudotsuga menziesii), europalerk (Larix decidua), sitkagran (Picea sitchensis) og vanlig gran (Picea abies).

Bekjempelse

Ved utbrudd i planteskoler kan Mattilsynet gi omsetningsforbud og pålegg om destruksjon av smitta planter.