Rød rotråte

Rød rotråte i bringebær skyldes algesoppen Phytophthora rubi. 

Status

Rød rotråte er en regulert skadegjører listet i forskrift om plantehelse vedlegg 2 og er forbudt å spre med planter og formeringsmateriale av bringebær.

Rød rotråte er spredt i mange bringebærdistrikt i Norge, men ikke påvist i planteproduksjon av bringebær. 

Om planteskadegjøreren

Rød rotråte er en av de mest alvorlige patogener i bringebær på verdensbasis, og store bringebærarealer kan dø helt ut. 

Rød rotråte spres med infisert plantemateriale, med jord, redskaper og vann. Planteskadegjøreren danner svært motstandsdyktige hvilesporer, som kan leve i jord uten vertplanter i mer enn 15 år. Sykdommen trives best i kjølig fuktig klima.

Status regelverk

I forskrift om plantehelse er rød rotråte listet i vedlegg 2 og er forbudt å spre med planter og formeringsmateriale av bringebær. Den er også omtalt i vedlegg 4B, pkt. 5 og vedlegg 4A, pkt. 16.1, 16.2, 16.3.

Symptomer

Bekjempelse

Mer informasjon

Regelverk

Veiledere

Informasjonsmateriell

Skjema, erklæringer og maler

Lenker til andre