Til hovedinnhold

Rød marg

Angrep av rød marg (Phytophthora fragariae var. Fragariae) kan føre til store avlingstap, særlig i fuktige områder og der det dyrkes jordbær på tung jord.

Status

Rød marg er en regulert skadegjører og er forbudt å spre med planter og formeringsmateriale av jordbær.

Rød marg er spredt i mange jordbærdistrikt i Norge, blant annet i Vestfold, Møre og Romsdal, Agder, Hedmark, Hordaland og Rogaland.

Om planteskadegjøreren

Rød marg spres med infiserte jordbærplanter, redskaper, jord og vann. Planteskadegjøreren danner svært motstandsdyktige hvilesporer som kan leve i jord uten vertplanter i mer enn 15 år.   

Status regelverk

I forskrift om plantehelse er rød marg listet i vedlegg 2 og er forbudt å spre med planter og formeringsmateriale av jordbær. Den er også omtalt under særskilte krav i forskriftens vedlegg 4B, pkt. 2.

Symptomer

Angrep vises som dårlig plantevekst og bærutvikling, få utløpere, visning og eventuelt død. Siderøttene dør og hovedrøttene kan minne om rottehaler. Skarp grense mellom friskt og sykt vev på nylig angrepne røter. Margen i røttene er brunrød ovenfor den syke delen av rota.

Bilde av rød marg på jordbærplanter
Jordbærplantene får færre utløpere og redusert avling som resultat av rød marg. Foto: Arne Stensvann, Bioforsk.

Bekjempelse

Det er forbudt å spre rød marg med planter og formeringsmateriale.

Mistanke eller funn i norsk planteproduksjon av jordbær vil bli fulgt opp av Mattilsynet med mål om å hindre smittespredning fra infiserte felt.

Virksomheter med bærproduksjon kan ved funn fortsette med bærproduksjon, men må være klar over at det er forbudt å spre smitte.