Pelargoniumrust

Rustsoppen Puccinia pelargonii-zonalis angriper pelargonium og kan forårsake store ødeleggelser. 

Status

Pelargoniumrust er listet i vedlegg 2 i forskrift om plantehelse og er forbudt å spre med planter og formeringsmateriale av pelargonium.  

Den har sporadisk blitt påvist i norske vektshusgartnerier, men er utryddet etter gjennomført sanering.

 

Om planteskadegjøreren

Rustsoppen Puccinia pelargonii-zonalis er en regulert planteskadegjører som angriper pelargonium og kan på kort tid forårsake store ødeleggelser. Hagepelargonium er mest utsatt.

Den er vanlig i mange land og har ofte blitt påvist på importert plantemateriale (første gang 1974). Vi har til nå klart å hindre etablering i Norge.

Status regelverk

I tillegg til å være listet på vedlegg 2 i plantehelseforskriften, er pelargoniumrust også omtalt under særskilte krav i vedlegg 4A pkt. 23 og vedlegg 4B pkt. 10.

Symptomer

Spredning

Vertplanter

Bekjempelse

Mer informasjon

Regelverk

Veiledere

Informasjonsmateriell

Lenker til andre