Til hovedinnhold

Pærevisnesyke

Pærevisnesyke (Candidatus phytoplasma pyri) er en av de mest alvorlige plantesykdommene i pære.

Status

Pærevisnesyke er en regulert skadegjører. Sykdommen ble første gang påvist i Norge i 2015 og er nå kjent å forekomme i flere fruktdistrikt, med hovedvekt på Østlandet.

Pærevisnesyke

Pærevisnesyke (engelsk: Pear decline) er forårsaket av fytoplasma, en spesiell type bakterier som er uten cellevegg.

Den viktigste økonomiske skaden av pæresyke er redusert avling i form av få og små pærer.

Status regelverk

Pærevisnesyke er listet i vedlegg 1 i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere. Den er omtalt under særskilte krav til import i forskriftens vedlegg 4A nummer 14 og i særskilte krav tikl norsk produksjon og omsetning i vedlegg 4B nummer 3.2.

Symptomer

Det blir beskrevet både en "quick decline", "slow decline" og bladkrumning. Graden av symptomer avhenger av sorten eller grunnstammens mottagelighet og dyrkingspraksis, særlig hvordan sugerbestand blir kontrollert.

Nærbilde av gren og krummet blad med pærevisnesyke
Foto: L. Giunchedi / insectimages.org

Spredning

Pærevisnesjuke kan spres med infiserte planter og kan overføres ved poding, okulering eller kopulering. Det er også beskrevet at det er en klar sammenheng mellom forekomst av denne sjukdommen og forekomsten av pæresugere.

Vertplanter

I Norge er det først og fremst vanlig pære (Pyrus communis) som anses som hovedvert. Kvede (Cydonia oblonga) som brukes som grunnstamme, kan også bli infisert, men blir beskrevet som mindre mottagelig enn pære.

Bekjempelse

Virksomheter som produserer og omsetter plantemateriale av pære som får påvist pærevisnesyke i sin produksjon, kan bli pålagt omsetningsforbud, samt å fjerne og destruere felt med smitte.

Virksomheter med pæredyrking som får påvist pærevisnesyke, kan fortsette med sin produksjon, men må være klar over følgende:  

  • Det er forbudt å spre pærevisnesyke
  • Vi anbefaler som et hovedprinsipp at eier fjerner infiserte trær. Stubbe, rotskudd og røtter bør behandles slik at det ikke vokser opp nye skudd fra rot eller stubbe.
  • Etablering av nye trær og felt bør baseres på kontrollert og friskt plantemateriale.
  • Det er ikke tillatt å omsette (selge, avhende, gi bort, mm) podekvist eller annet formeringsmateriale fra frukthage eller virksomhet med infiserte trær.
  • Andre tiltak som bidrar til å hindre smittespredning og redusere alvorlighetsgrad av angrep er bruk av resistente grunnstammer.

Bekjempelse av vektor

Pæresugere kan overføre smitte til friske trær. For å eliminere smittespredning til andre produksjonssteder er det viktig å overvåke sugersituasjonen og iverksette bekjempelse. For å komme fram til en effektiv bekjempelsesstrategi bør dyrker ta kontakt med NIBIO eller rådgivingstjenesten.