Pærevisnesyke

Pærevisnesyke (Candidatus phytoplasma pyri) er en av de mest alvorlige plantesykdommene i pære.

Status

Pærevisnesyke er en regulert skadegjører. Sykdommen ble første gang påvist i Norge i 2015 og er nå kjent å forekomme i flere fruktdistrikt, med hovedvekt på Østlandet.

Pærevisnesyke

Pærevisnesyke (engelsk: Pear decline) er forårsaket av fytoplasma, en spesiell type bakterier som er uten cellevegg.

Den viktigste økonomiske skaden av pæresyke er redusert avling i form av få og små pærer.

Status regelverk

Pærevisnesyke er listet i vedlegg 1 i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere. Den er omtalt under særskilte krav til import i forskriftens vedlegg 4A nummer 14 og i særskilte krav tikl norsk produksjon og omsetning i vedlegg 4B nummer 3.2.

Symptomer

Spredning

Vertplanter

Bekjempelse

Mer informasjon

Regelverk

Veiledere

Rapporter

Lenker til andre