Opplysningsplikt om plantehelserestriksjoner på landbrukseiendom

Eier av en eiendom plikter å opplyse om restriksjoner på bruksenheten ved salg, leie, forpaktning eller maskinsamarbeid med mer.

Publisert

Ved funn av regulert planteskadegjører på en eiendom, vil Mattilsynet fastsette tiltak for å utrydde, hindre smittespredning eller begrense utbredelsen.

Slike tiltak kan for eksempel være forbud mot å dyrke visse planteslag, forbud mot å selge jord eller planter med jord, forbud mot maskinsamarbeid med naboeiendom, krav om vekstskifte med mer.

Skal du selge hele eller deler av eiendommen din, leie bort jord eller inngå avtale om maskinsamarbeid med mer, må du opplyse den annen part om slike restriksjoner som er lagt på bruksenheten, jf. § 39 i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse).

Det er viktig å merke seg at påvisning av en regulert skadegjører på en eiendom også kan få konsekvenser for en annen eiendom, dersom det har vært maskinsamarbeid eller annet som kan ha medført risiko for smitte (se definisjoner av uttrykk og definisjoner i Vedlegg 13 i forskrift om plantehelse).

Se ellers plantehelseforskriften §§ 4, 5 og 6 vedrørende bestemmelser om tiltak mot planteskadegjørere.

Regelverk

Forskrift om plantehelse