Lys ringråte

Lys ringråte (Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus) er en alvorlig sykdom på potet.

Status

Lys ringråte er en regulert planteskadegjører og er forbudt å introdusere og spre i Norge.

Lys ringråte forekommer i Norge, og kartleggingsprogram gjennomføres med mål om å utrydde sykdommen.

Om planteskadegjøreren

Lys ringråte er en alvorlig sykdom på potet. Den er forårsaket av bakterien Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, som er regulert i plantehelseforskiften.

Lys ringråte er tidligere påvist flere steder i Norge.

Status regelverk

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (lys ringråte) er listet i vedlegg 1 i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere. Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (lys ringråte) er også omtalt under særskilte krav i forskriftens vedlegg 4A nr. 18.3, 28, 33 og 36 og i vedlegg 4B nr. 6.1, 6.2, 13 og 14. Forbudet mot import av settepoteter og andre arter i søtvierfamilien i vedlegg 3 nr. 8 og 9, rettes også blant annet mot lys ringråte, selv om skadegjøreren ikke spesifikt nevnes.

Symptomer

Spredning

Vertplanter

Bekjempelse

Mer informasjon

Veiledere

Rapporter

Informasjonsmateriell

Lenker til andre