Rapport

Kartlegging av virus i jordbær 2017 og 2018

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram i norsk jordbærproduksjon 2017 og 2018 for 4 plantevirus som kan spres med bladlus.

Publisert

Hensikten med programmet var, på grunnlag av stikkprøver hos utvalgte jordbærprodusenter, å dokumentere status for disse virusene i Norge og å oppdage en eventuell introduksjon på et tidlig tidspunkt.

Hva ble undersøkt?

Tilsammen 306 prøver fra produksjonsfelt av jordbær fra totalt 34 utvalgte jordbærprodusenter i Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Agder-fylkene, Hedmark, Oppland, Vestfold og Buskerud, Østfold, Akershus, Møre og Romsdal og Trøndelag. Prøvene ble kun tatt fra felt som var etablert med importerte jordbærplanter.

Tidsrom
Sommer 2017 og 2018.
Hva lette vi etter?

Strawberry mild yellow edge virusStrawberry crinkle virusStrawberry mottel virus og Strawberry vein banding virus. Disse plantevirusene, som angriper og skader jordbærplanter, kan spres enten med infisert plantemateriale eller med bladlus. Virusene er regulert som karanteneskadegjørere og ingen var tidligere kjent å forekomme i Norge.

Alle feltene ble også undersøkt for liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) som er den viktigste vektoren (smittesprederen) for disse virusene.

Hva fant vi?

I 2017 ble Strawberry crinkle virus funnet i sorten Sonata i tilsammen tre prøver på tre ulike produksjonssteder, to i Buskerud og et i Sogn og Fjordane. I en av prøvene ble det i tillegg til Strawberry crinkle virus også funnet Strawberry mild yellow edge virus. Feltene med de infiserte plantene var etablert i 2016 og 2017. Ingen av prøvene viste synlige symptomer. I 2018 ble Strawberry vein banding funnet i en prøve fra et felt med sorten Sonata plantet 2017 i Akershus. Ingen av prøvene viste synlige symptomer. Alle virusene har trolig kommet inn med importerte planter. Vi kan ikke utelukke at smitte også finnes på andre produksjonssteder enn det vi har avdekket til nå.

Liten jordbærbladlus ble ikke funnet.

Fil
Rapport_ Kartlegging av virus i jordbær 2017 og 2018 (PDF)