Til hovedinnhold

Hvit krysantemumrust

Rustsoppen Puccinia horiana angriper krysantemum og kan gjøre stor skade med visning av blad, bladefall og stagnasjon i vekst.

Status

Puccinia horiana er listet i vedlegg 2 i forskrift om plantehelse.

Det har vært sporadiske angrep av hvit krysantemumrust i Norge, men strenge tiltak for utryddelse har hindret soppen fra å etablere seg her i landet.

Om planteskadegjøreren

Krysantemumrust stammer fra Japan og Kina. Rustsoppen er funnet på alle kontinent og i mange land og trives best i områder med relativt høy temperaturer og luftfuktighet.

Den kom første gang til Norge i 1963.

Status regelverk

Hvit krysantemumrust er i tillegg til listing i vedlegg 2 i forskrift om plantehelse også omtalt under særskilte krav i vedlegg 4A pkt. 20 og vedlegg 4B pkt. 8.

Symptomer

Lys rosa, seinere hvite sporehoper på bladundersiden. Lyse grønne, seinere nekrotiske flekker på bladoversiden. Blad eller hele planter visner.

Blad som er angrepet av hvit krysantemumrust
Hvit krysantemumrust er en sopp som først og fremst angriper blad, men den finnes også på stengler. Foto: Fra Plantevernleksikonet. R.Langnes, Planteforsk

Spredning

Med luftstrømmer, vannsprut, redskap og arbeid i kulturen. Over lengre avstander med infisert plantemateriale.

Vertplanter

Den eneste vertplanten er krysantemum (Chrysanthemum og Dendranthema-arter, og Leucanthemella serotina (= Chrysanthemum uliginosum)) .
 

Bekjempelse

Forebyggende bekjempelse er viktig:

  • Bruk friske småplanter.
  • Kontroller innkjøpt plantemateriale nøye.
  • Ha god klimastyring som hindrer høy luftfuktighet og vann på bladene.

Mattilsynet kan med hjemmel i gjeldende plantehelseregelverk pålegge tiltak som hindrer spredning og bekjemper hvit krysantemumrust. Slike tiltak kan være destruksjon, kjemisk bekjempelse og restriksjoner på omsetning av planter og plantedeler som er smitta samt rengjøring- og desinfeksjon.