Hvit krysantemumrust

Rustsoppen Puccinia horiana angriper krysantemum og kan gjøre stor skade med visning av blad, bladefall og stagnasjon i vekst.

Status

Puccinia horiana er listet i vedlegg 2 i forskrift om plantehelse.

Det har vært sporadiske angrep av hvit krysantemumrust i Norge, men strenge tiltak for utryddelse har hindret soppen fra å etablere seg her i landet.

Om planteskadegjøreren

Krysantemumrust stammer fra Japan og Kina. Rustsoppen er funnet på alle kontinent og i mange land og trives best i områder med relativt høy temperaturer og luftfuktighet.

Den kom første gang til Norge i 1963.

Status regelverk

Hvit krysantemumrust er i tillegg til listing i vedlegg 2 i forskrift om plantehelse også omtalt under særskilte krav i vedlegg 4A pkt. 20 og vedlegg 4B pkt. 8.

Symptomer

Spredning

Vertplanter

Bekjempelse

Mer informasjon

Regelverk

Veiledere

Informasjonsmateriell

Lenker til andre