Til hovedinnhold

Heksekost i eple

Heksekost i eple (Candidatus phytoplasma mali) forårsakes av en veggløs bakterie og kan gjøre stor skade i epleproduksjon.

Status

Heksekost i eple er en regulert skadegjører og forekommer nå i mange fruktdistrikt i Norge. Sykdommen ble første gang påvist i Norge i 1996, men har trolig vært her siden begynnelsen av 70-tallet. 

Om planteskadegjøreren

Heksekost i eple blir regnet blant de viktigste sykdommene i europeisk epleproduksjon, og det finnes ingen plantevernmidler som kan brukes for å bekjempe heksekost. Den viktigste økonomiske skaden er redusert avling i form av få, små og smakløse epler.

Status regelverk

Heksekost i eple er listet i vedlegg 1 i forskrift om plantehelse og er også omtalt under særskilte krav i forskriftens vedlegg 4B pkt. 3.1.

Symptomer

Dannelse av nye sideskudd på årsskuddet, svært liten greinvinkel til hovedskuddet, unormal skuddannelse på stamme eller fra røtter, samt unormalt store akselblad. 

Andre symptomer er få, små og smakløse epler med dårlig fargeutvikling som ikke kan selges og lyse blader og skudd. Smitten kan ligge latent og gjøre det vanskelig å identifisere sykdommen.

Nærbilde av grener med sideskudd på årsskuddene
Sideskudd på årsskuddet er et av symptomene på heksekost. Foto: Dag Ragnar Blystad, Bioforsk

Spredning

Heksekost på eple kan spres med infiserte planter (inkludert infisert podekvist eller grunnstammer), med insekter som sugere og sikader som vektor og ved sammenvoksing av røtter. Hagtornsuger (Cacopsylla melanoneura), som forekommer i Norge, er vektor for heksekost på eple

Bekjempelse

Virksomheter som produserer og omsetter plantemateriale av eple som får påvist heksekost i sin produksjon, kan bli pålagt omsetningsforbud, samt å fjerne og destruere felt med smitte.

Virksomheter med epledyrking som får påvist heksekost kan fortsette med sin produksjon, men må være klar over følgende:  

  • Det er forbudt å spre heksekost
  • Vi anbefaler som et hovedprinsipp at eier fjerner infiserte trær. Stubbe, rotskudd og røtter bør behandles slik at det ikke vokser opp nye skudd fra rot eller stubbe.
  • Etablering av nye trær og felt bør baseres på kontrollert og friskt plantemateriale.
  • Det er ikke tillatt å omsette (selge, avhende, gi bort, mm) podekvist eller annet formeringsmateriale fra frukthage eller virksomhet med infiserte trær.
  • Andre tiltak som bidrar til å hindre smittespredning og redusere alvorlighetsgrad av angrep er bruk av resistente grunnstammer.

Bekjempelse av vektor

Hagtornsuger kan overføre smitte til friske trær. For å eliminere smittespredning til andre produksjonssteder er det viktig å overvåke sugersituasjonen og iverksette bekjempelse. For å komme fram til en effektiv bekjempelsesstrategi bør dyrker ta kontakt med NIBIO.